POZWOLENIE NA BROŃ

BROŃ DO CELÓW SPORTOWYCH

Wymogi formalne


POZWOLENIE DO CELÓW SPORTOWYCH - KROK PO KROKU


1. Wstąpienie do klubu strzeleckiego

klub musi posiadać licencję klubową zatwierdzoną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (nr licencji oraz jej ważność można sprawdzić na stronie pzss.org.pl w zakładce WZSSy).


ZAPISZ SIĘ DO KLUBU2. Kurs na patent strzelecki 

kurs jest organizowany przez klub strzelecki, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na kursie omawiane są następujące tematy: budowa broni, przepisy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem broni, przepisy sportowe związane z uprawianiem strzelectwa, zasady bezpieczeństwa.


3. Zapisy na egzamin na patent strzelecki

Aby wygenerować wniosek w pliku PDF z portalu PZSS niezbędne jest min. jednomiesięczne członkostwo w klubie sportowym zrzeszonym w PZSS (za datę przyjęcia do klubu przyjmuje się rejestrację członka w portalu PZSS)

Wniosek musi zostać poświadczony przez:

Zapisy i opłaty realizujemy wyłącznie przez portal PZSS terminy egzaminów możemy znaleźć na stronie PZSS w zakładce patenty i licencje, egzaminy na patent strzelecki


4. Egzamin na patent

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS składająca się z co najmniej 3 członków i sekretarza. Prezes PZSS określa miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu na wniosek Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Egzamin odbywa się jednego dnia.


PISTOLET

pistolet sportowy czas 5 minut postawa stojąc (można strzelać oburącz) odległość 25 m 5 strzałów (min. 4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 15 cm)

lub

pistolet pneumatyczny czas 5 minut, postawa stojąc (strzelamy z jednej ręki), odległość 10 m, 5 strzałów (4min. muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm) 

KARABIN

karabin sportowy czas 5 minut, postawa leżąc (można strzelać z podpórki), odległość 50 m, 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 5 cm)

lub 

karabin pneumatyczny czas 5 minut postawa stojąc odległość 10 m 5 strzałów (4 muszą się zmieścić w okręgu o średnicy 2 cm) 


STRZELBA

trap (rzutki) czas 6 minut postawa stojąc odległość od wyrzutni odległość 15 m 5 strzałów (min. 3 trafione rzutki)

lub 

Poper czas 3 minut, postawa stojąc, min. odległość 10 m, 5 strzałów (min. trafione 4)

5. Złożenie wniosku o wydanie licencji zawodniczej 

Po otrzymaniu patentu trzeba złożyć wniosek o wydanie licencji zawodniczej. Wniosek składamy przez portal PZSS, podobnie jak wniosek o patent.

Licencja w formie plastikowej wysyłana jest do Klubu, gdzie ją odbieramy.

Licencja dostępna jest w Portalu PZSS w formie pdf z podpisem elektronicznym (w tej formie wysyłamy naszą licencję na policję przy składaniu wniosku o pozwolenie na broń). 

6. Uczestniczenie w zawodach 

Do wniosku o pozwolenie warto dołączyć rezultaty z zawodów aby uargumentować ważną przyczynę posiadania broni do celów sportowych.


KALENDARZ ZAWODÓW


7. Badania lekarskie

Badania są ważne 3 miesiące od daty ich wydania dlatego zalecamy robić je dopiero, gdy zrobimy starty i będziemy mieć komunikaty do wniosku


8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 


Wniosek o wydanie pozwolenia na broń sportową na Dolnym Śląsku składamy na adres:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU

pl. Muzealny 16

Wydział Postępowań Administracyjnych


lub na adres mail: wpa@wr.policja.gov.pl


Do wniosku należy dołączyć: 

orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa, 

dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm, 

dowód wniesienia opłaty skarbowej: 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń

patnet i licencję (muszą być wysłane także w formie elektronicznej)

komunikaty z zawodów

zaświadczenie potwierdzające członkostwo w klubie strzeleckim


Po potwierdzeniu przyjęcia wniosku możemy oczekiwać wizyty dzielnicowego.

Pozwolenie może zostać wysłane pocztą lub odebrane osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

BROŃ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH

Wymogi formalne

POZWOLENIE DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH - KROK PO KROKU dla zwolnionych z egzaminu WPA

Posiadanie patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest podstawą do zwolnienia z egzaminu przed organem Policji, zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy o Broni i Amunicji. 


1. Zapisanie się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni (członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze jest ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich).


2. Badania lekarskie - psycholog, rozmowa z psychiatrą, okulista oraz decyzja końcowa lekarza orzecznika, który wydaje opinię dla WPA. Badania można przejść w ciągu 1-2 dni, koszt to ok. 300-600 zł.


Kiedy składamy razem wnioski: o pozwolenie na broń sportową i o pozwolenie na broń kolekcjonerską badania przechodzimy tylko raz, pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.
Kiedy mamy już pozwolenie na broń sportową i chcemy zrobić pozwolenie na broń kolekcjonerską, a badania są już nieważne, musimy zrobić nowe, co wiąże się z kolejnymi kosztami.


POZWOLENIE DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH - KROK PO KROKU z egzaminem WPA


Jeśli nie posiadamy patentu strzeleckiego lub innej podstawy do zwoleniania, pełne pozwolenie kolekcjonerskie wiąże się z egzaminem teoretycznym i praktycznym, który trzeba zdać na policji.


1. Zapisanie się do Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni (członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze jest ważną przyczyną posiadania broni do celów kolekcjonerskich).


2. Egzamin

Egzamin zdaje się przed komisją WPA jest dość trudny i drogi, dlatego polecamy się do niego solidnie przygotować, zarówno praktycznie jak i teoretycznie. 

Koszt egzaminu to 1150 zł, poprawka kosztuje 575 zł.
Część teoretyczna składa się z 10 pytań sprawdzających znajomość przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
Część praktyczna obejmuje sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią (rozkładania, składania, ładowania, rozładowania, zabezpieczania, odbezpieczania, usuwania niesprawności) oraz sprawdza umiejętności strzeleckie. 


2. Badania lekarskie - psycholog, rozmowa z psychiatrą, okulista oraz decyzja końcowa lekarza orzecznika, który wydaje opinię dla WPA. Badania można przejść w ciągu 1-2 dni, koszt to ok. 300-600 zł.


Do egzaminu możesz przygotować się z nami! Zapraszamy na treningi przygotowujące, na których otrzymasz również materiały z teorią. 

Wzór wniosku o pozwolenie na broń do celów sportowych  i kolekcjonerskich

WNIOSEK-POZWOLENIE_NA_BRON.docx

Aby pobrać lub wydrukować wniosek kliknij w ikonę 

następnie "drukuj" lub "pobierz"